Author Archives: Luxmo

TỪ THIẾT KẾ ĐẾN HOÀN THIỆN THỰC TẾ!

TỪ THIẾT KẾ ĐẾN HOÀN THIỆN THỰC TẾ! Với Luxmo – Một công trình hoàn thiện phải luôn bao gồm 4 yếu tố: ĐẸP – ĐỦ – ĐỘC – ĐÃ Không chỉ “đẹp” ngay cái nhìn đầu tiên, những đường nét và nội thất bên trong cũng cần được thêm hoặc lược bỏ để “đủ” […]